Post-Vaccinaal Syndroom

Griep

De ziekte

De griep is een jaarlijks terugkerend verschijnsel in de winter. Het virus wordt overgedragen door speekseldruppeltjes bij het hoesten of niezen. Slechts de helft van de besmette personen wordt daadwerkelijk ziek. De incubatietijd is twee drie dagen, dan verschijnen koude rillingen, hoge koorts, een verkoudheid en de bekende spierpijnen eventueel met een keelontsteking, bronchitis en hoofdpijn. Iemand met een goede afweer zal na een week weer opknappen en na twee drie weken is hij weer helemaal fit. Bij verzwakte personen kunnen longcomplicaties optreden, soms met dodelijke afloop. Ook een sinusitis en middenoorontsteking komen voor. Het percentage met dodelijke afloop is moeilijk vast te stellen, omdat het bij deze personen vaak ook om andere ziektes gaat waaraan zij reeds lijden.

Mensen met een verhoogd risico zijn mensen met hart- en longaandoeningen, sterk verzwakte mensen, diabetici, mensen met nieraandoeningen, kanker, aids, e.d. en bejaarden.

Het vaccin

Het vaccin wordt elk jaar weer bereid uit de drie meest waarschijnlijke griepvirussen, maar het blijft min of meer een gok. Zit het griepvirus dan toch niet in het vaccin dan werkt het natuurlijk niet. Het vaccin wordt gemaakt met slechts fragmenten van het virus, zoals bij het hepatitis-B vaccin. De effectiviteit is 60-80% bij jonge volwassenen die eigenlijk geen vaccin nodig hebben en slechts 20-65% bij ouderen boven de 65. Een verzekeringsmaatschappij in Frankrijk (Loire-Atlantique) die een gratis vaccin aanbood aan haar verzekerden tussen de 60 en 70 jaar om zo geld uit te sparen moest helaas tot de conclusie komen dat onder gevaccineerden en niet gevaccineerden even vaak griep voorkwam en stopte het experiment.2

Bijwerkingen

De bijwerkingen van het vaccin zijn deels het gevolg van de componenten die erin zitten: kippeneiwit, formol, antibiotica en kwikverbindingen. Door elk jaar het vaccin te herhalen kunnen steeds heftigere reacties optreden. Een veel voorkomende klacht is juist dat gevaccineerden een echte griep ontwikkelen op het vaccin of een grieperig gevoel en een zich niet lekker voelen wat lange tijd kan aanhouden. Ook worden neurologische reacties beschreven met verlammingsverschijnselen.3

Uit mijn eigen ervaring blijkt dat patiënten na het griepvaccin allerlei klachten kunnen ontwikkelen zoals chronische vermoeidheid, zich niet lekker voelen, etc. De hier volgende casus is hier een goed voorbeeld van.

Casus GR1. Deze 45 jarige mevrouw komt in januari voor het eerst bij me met al jaren diarree, 3-6 per dag; ze noemt haar menstruatie onuitstaanbaar, heeft sinds haar vijftiende jaar suikerziekte. Ze is al 3 jaar moe en doet alleen wat ze echt moet doen en is s avonds afgebrand. Vaak gaat ze al om 9 uur naar bed. s Nachts zweet ze veel. Ze drinkt overmatig, potten thee. Ze houdt ook vocht vast en heeft s morgens een dik gezicht, dikke vingers, buik en bovenbenen. Ook heeft ze regelmatig heftige pijnen in spieren en gewrichten na inspanning of spontaan in handen en knieën. Ze is hiervoor in onderzoek bij een reumatoloog. Ze is dit jaar toch door de griep geveld ondanks de griepprik die ze elke jaar krijgt sinds 8-9 jaar. Ze behoort immers tot een risicogroep. Na de laatste griepprik heeft ze urticaria (netelroos) in het gezicht, maar volgens de specialist kan er geen verband zijn omdat ze niet allergisch is voor kippeneiwit. Voor mij echter reden genoeg om Pxxxxxxxxxxxxxxx* in een serie van 30K, 200K, MK en XMK voor te schrijven. Dit middel is immers gemaakt van het griepvaccin en moet de klachten als die veroorzaakt zijn door het griepvaccin ook weer kunnen genezen. De eerste dag na de 30K wordt haar gezicht fel rood alsof het in brand staat en heeft een verlamd gevoel in de benen. Daarna wordt de urticaria duidelijk minder. De hele kuur wordt 4 maal gegeven in tweeënhalve maand. Tijdens de kuren heeft ze heel veel slaap en dorst, maar uiteindelijk voelt ze zich veel beter, heeft veel meer energie, de moeheid is helemaal over, haar uitslag is praktisch volledig verdwenen, ze heeft ook geen last meer van haar menstruatie, het gaat beter met de diarree,ook haar spierpijnen zijn volledig verdwenen en ze houdt geen vocht meer vast. Ze drinkt weer normaal en moet zelfs opletten dat ze voldoende drinkt. Ze spreekt van een wonderbaarlijke genezing. Uiteindelijk kreeg ze de serie met het griepvaccin zes maal.

Casus GR2. Mevr. S. was een gezonde 65-jarige mevrouw, gebruikte geen medicijnen en leefde een actief leven. Toch vond haar huisarts dat ze toen ze 65 werd in aanmerking kwam voor de jaarlijkse griepprik, hoewel ze nooit eerder griep had gehad. Ze werd er zo ziek van dat er een prednisonkuur aan te pas moest komen om haar weer een beetje op de been te helpen, maar de oude werd ze niet meer. Elk jaar kreeg ze opnieuw de griepprik en ze werd steeds zieker. Drie keer een prednisonkuur, hoge bloeddruk, beklemming op de borst, te hoge suiker en allerlei allergieën. Ze gebruikte 6 verschillende medicijnen toen ik haar voor het eerst zag. Haar kinderen maakten zich bezorgd en hadden al gezegd dat als moeder ergens aan dood zou gaan het wel aan de griep(prik) zou zijn. Ze was moe en had nergens fut meer voor, ze was een wrak geworden. Toch kwam de huisarts nooit op het idee dat mevrouw beter af zou zijn zonder griepprik. Een ontstoringskuur met het griepvaccin in homeopathische verdunningen leverde een wonder op. Ze herstelde zich volledig, was weer fit en had weer zin in het leven. Alle medicijnen konden zonder problemen gestopt worden behalve n voor de hoge bloeddruk.

De behandeling

In de reguliere geneeskunde wordt vaak paracetamol gegeven om de koorts te verlagen en de pijnklachten te verminderen. (Aspirine dient vermeden te worden i.v.m. mogelijke complicaties). Het onderdrukken van koorts verlengt echter het ziekteproces en vergroot de kans op complicaties. Koorts is immers deel van ons afweermechanisme. Bij een goede afweer hoort het vermogen om hoge koorts te ontwikkelen, dan alleen is er sprake van een goede reactiviteit. Eventuele bacteriële complicaties worden dan met antibiotica bestreden. Homeopathisch is griep goed behandelbaar, het verkort het ziekteproces en voorkomt complicaties. Ook natuurgeneeskundige maatregelen kunnen het ziekteproces gunstig beïnvloeden. Vitamine C in relatief hoge dosis (1-3 gram per dag) versterkt de afweer, onder andere door de stimulatie van de interferon productie. Ook echinacea, cranberry (veenbes), vlierbes kunnen de weerstand verhogen.

Wat is wijs?

Het griepvaccin is zeker niet onschuldig en kan omdat het elk jaar opnieuw gegeven moet worden na een aantal herhalingen de algehele gezondheid aantasten zonder dat de arts of de patiënt zelf dat in de gaten heeft. Er dient hier onderscheid gemaakt te worden tussen de niet-risicogroep en de risicogroep. De niet-risico groep, die uit eigen comfort of om economische redenen voor het vaccin kiezen, kunnen zelf voor een eventueel alternatief kiezen. Zij dienen zich te realiseren dat vaccineren niet zonder risico is. Uit onderzoek bleek dat ziekten met koorts die spontaan genezen het risico op huidkanker significant verminderen.4 Dat geldt naar alle waarschijnlijkheid voor alle soorten kanker, alleen is dat nog niet onderzocht. Wel is het bekend dat kankerpatiënten vaak jarenlang niet ziek zijn geweest en soms tientallen jaren geen koorts ontwikkeld hebben. Er is bij hen sprake van een slechte reactiviteit. Door de koorts wordt de reactiviteit versterkt en afwijkende (kanker) cellen opgeruimd. Ter preventie schrijf ik al 15 jaar met succes het homeopathische middel Pxxxxxxxxxxxxxxx* 200K van Dolisos aan al mijn risicopatiënten voor.5 Uit een klinische studie met dit middel, waarbij 100 patiënten, waarvan 82% jaarlijks griep kreeg, met Pxxxxxxxxxxxxxxx* 200K preventief behandeld werden, bleek slechts 11% toch de griep te krijgen. Toen bij dezelfde personen het jaar daarop de preventie herhaald werd, bleek het resultaat zelfs nog beter te zijn. Slechts bij 6 procent had het geen resultaat. De resultaten zijn zelfs beduidend beter dan die van het gebruikelijke griepvaccin en het middel is nagenoeg vrij van bijwerkingen.6 Het is een verdunning van 100-200 , dus pure energie. Voor mensen die tot een risicogroep behoren raadt ik echter wel aan een homeopathisch arts te raadplegen, daar het noodzakelijk kan zijn om ook andere weerstandsverhogende maatregelen te nemen om zo de risicos zo klein mogelijk te maken.

Verkrijgbaarheid

De homeopathische preventie tegen griep van Dolisos, onder de naam Ixxxxxxxxxxx* 200K (granulen) is uitsluitend via de apotheek verkrijgbaar op recept. Ik adviseer om 2 korrels onder de tong te laten smelten, 3 avonden achter elkaar en de kuur in januari te herhalen. En buisje is genoeg voor 4-5 personen.

Oordeelt u zelf hoe effectief griepvaccins zijn: Engels artikel in het British Medical Journal van october 2006

Literatuur

  1. Dr. Franois Choffat, Le droit de choisir; Jouvence Editions, ISBN 2-88353-222-2
  2. Peter C., Fremont C., Caise dassurance maladie de Loire-Atlantique, Incidence de la vaccination anti-grippale sur la consommation de soins ambulatoires des personnes ges de 60 69 ans, prsente au congrs Epidmiologie et Sant, Nancy juillet 1995.
  3. Office fderal de la sant publique Suisse: Epidmiologie de la grippe 1997/98 et composition des vaccins 1998/99, Bulletin no. 40, 1998, p.3-4
  4. K.Klmel et al. : Infections and melanoma risk ; melanoma research 2000.
  5. Tinus Smits: Similia Similibus Curentur, 24/3 1994
  6. Dolisos Nieuws; Doeltreffendheid van Pxxxxxxxxxxxxxxx* 200K bij de preventie van griepachtige verschijnselen

* Deze tekst is gecensureerd door de Nederlandse overheid. De originele ongecensureerde tekst kan nog worden gevonden op web.archive.org.
Gecensureerde tekst: Polyinfluenzinum, Influenzinum