Post-Vaccinaal Syndroom

Verklarende woordenlijst

à terme: op de normale tijd (40 weken)
Atrovent: luchtwegverwijder
BCG: vaccin tegen Tuberculose
Becotide: poeder om te inhaleren op basis van het hormoon Beclometason, ontstekingsremmer bij astma
BMR: combinatievaccin tegen BOF, Mazelen en Rode hond
Bricanyl: luchtwegverwijder
Brufen: pijnstiller
causale: oorzakelijke
Clamoxyl: antibioticum
cortisonzalf: zalf op basis van bijnierschorshormonen
crepitaties: met de stethoscoop waarneembare geluiden die op een longontsteking wijzen
cytomegalivirus: virus dat vaak chronische klachten veroorzaakt
Deptropine: luchtwegverwijder en tevens middel tegen allergie
DES-dochter: kind van moeder die tijdens de zwangerschap het geneesmiddel Diëthylstilbrestol gebruikte wat schadelijk voor het kind bleek te zijn
Diarolyte: middel ter voorkoming van uitdroging bij diarree en braken
DKTP: combinatie-vaccin tegen Difterie, Kinkhoest, Tetanus, en Polio
DTP: combinatie-vaccin tegen Difterie, Tetanus, en Polio
dubbelblind onderzoek: onderzoek waarbij de ene groep het te testen medicijn krijgt (experimentele groep) en de andere groep (controlegroep) een placebo (nepmedicijn) en waarbij noch de proefpersoon noch degene die het onderzoek uitvoert weet wie wat krijgt. Pas na het verzamelen van de resultaten wordt bekend wie een echt medicijn en wie een placebo kreeg.
Erythrocine: antibioticum
Gammaglobuline: injectie ter voorkoming van Hepatitis A
gepotentiëerd: het potentiëren is het herhaald schudden tijdens het bereidingproces van homeopathische geneesmiddelen
HIB: vaccin tegen Haemophilus Influenza B; virus dat hersenvliesontsteking kan veroorzaken
infiltraat: teken van longontsteking
Mantoux: product wat onder de huid van de arm gespoten wordt om te controlen of iemand tuberculose heeft of heeft gehad
placebo: nepmedicijn
post-vaccinaal: na het vaccineren
psychomotorische retardatie: achterblijven of terugval in de ontwikkeling van het kind op het psychische en lichamelijke vlak
Salazopyrine: ontstekingsremmend middel bij darmontstekingen
syndroom: de gezamenlijke ziekteverschijnselen van een bepaalde ziekte
toxinen: gifstoffen die door bacteriën of virussen tijdens het ziekteproces geproduceerd worden.
urticaria: netelroos
Zaditen: middel tegen allergie
ziekte van Crohn: chronische darmontsteking