Post-Vaccinaal Syndroom

Buiktyphus

De ziekte

Buiktyphus wordt veroorzaakt door een bacterie die via voedsel en met menselijke uitwerpselen besmet water overgedragen wordt. De incubatietijd is 12 tot 14 dagen. De ziekte wordt gekenmerkt door hoge koorts gedurende 2 weken, pijnlijke, soms bloederige diarree, een vergrote milt, intense moeheid, hoofdpijn, slapeloosheid, duizeligheid, bloedneuzen en een langzaam herstel. Deze ziekte is vrijwel uit onze streken verdwenen door verbeterde hygiëne. In Frankrijk komen per jaar nog 200 tot 300 gevallen voor.  Men schat wereldwijd het aantal doden door buiktyphus op 600.000 per jaar. De sterfte is vooral het gevolg van een slechte gezondheid ten gevolge van ondervoeding, infecties en chronische parasitose (wormen, e.d.) in combinatie met een gebrek aan de juiste specifieke behandeling (antibiotica). De ziekte behoort tot de familie van de salmonellosen. Goedaardigere vormen komen in de Westerse landen ook voor als gastro-enteritis (maag-darmontsteking) door besmette rauwe groenten, melk, eieren, kippen en schaaldieren.

De behandeling

De behandeling met antibiotica werkt goed. Het probleem zit hem echter in de diagnose, die alleen door een goed laboratorium gesteld kan worden. In geval van twijfel dient elke ernstige diarree als buiktyphus behandeld te worden. Steeds vaker blijkt ook deze bacterie resistent te zijn tegen bepaalde antibiotica. De homeopathische behandeling vraagt een grote deskundigheid. Cathérine Gaucher geeft in haar boek Cahiers de Médecine Homéopathique, pathologie tropicale et homéopathie, interessante informatie voor de homeopathische arts.

Het vaccin/bijwerkingen

Er bestaat een vaccin met gedode typhoid bacterien, waarvan één inenting voldoende is, maar de bescherming is slechts 70%. Vaak bevat het restanten van formol en fenol. Het vaccin geeft nog al een lokale en algemene reacties.

Tegenwoordig beschikt men ook een vaccin met verzwakte ziektekiemen en die oraal  (via de mond) ingenomen wordt, die zich dan in de darmen ontwikkelen en zo voor antilichamen zorgen tegen de ziekte. Het verklaart ook de eventuele bijwerkingen: hoofdpijn, braken, kolieken, koorts en huiduitslag. Dit vaccin is even effectief als het gespoten vaccin. Waarschijnlijk is zo’n vaccin veiliger dan het gespoten vaccin, omdat het de natuurlijke besmettingsweg respecteert.  Van dit vaccin dienen drie capsules met een interval van 48 uur ingenomen te worden. De bescherming treedt na 10 dagen in. Tijdens de kuur mogen geen antibiotica of antimalariamiddelen ingenomen worden.

Andere salmonellosen

Ook andere salmonellosen zijn zeer frequent in de tropen, ook wel de tourista genoemd. Ze worden op de mens overgedragen via dieren, die gezonde dragers van deze bacteriën zijn. De behandeling met antibiotica is hier niet op zijn plaats omdat het tot dragerschap van de bacterie kan leiden en de resistentie tegen sulfa preparaten maakt het er niet gemakkelijker op. Ik adviseer reizigers om preventief 3 gram vitamine C per dag te slikken en te zorgen een goed darmflorapreparaat mee te nemen. Zodra de eerste tekenen van een darminfectie beginnen dient zo snel mogelijk gestart te worden met de inname. Dit voorkomt vaak veel ellende.

Wat is wijs?

De toerist die derde wereld landen bezoekt in hotels en moderne restaurants loopt geen groot risico. Maar wie de brousse intrekt loopt meer risico via besmet water of rauwkost. De voorkeur gaat dan uit naar het orale vaccin. Net als voor hepatitis A geldt hier zorgvuldig omgaan met drinkwater, alleen geseald flessenwater, ook geen tanden poetsen met kraanwater, altijd frisdrank in uw aanwezigheid open laten maken, geen rauwkost, fruit eerst een half uur in zout water, dan drogen en schillen, behalve bananen. Goed handen wassen voor u iets eet. Kiest u voor het vaccin dan bent u niet vrijgesteld van dit soort voorzorgsmaatregelen, anders loopt u het gevaar uw unieke en duurbetaalde vakantie in het water te zien vallen door een ernstige diarree. Diarree blijft met of zonder vaccins het grootste gezondheidsrisico in tropische landen. Eventueel kan er ook gekozen worden voor homeopathische verdunningen van txxxxxx*. Hoe goed dit werkt is niet duidelijk, maar uit jarenlange ervaringen met homeopathische verdunningen van het griepvaccin, van malaria (zie malaria) en andere ziekteproducten (nosodes) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx*. U dient dan te beschikken over 4 buisjes met vier verschillende potenties in granulen: Txxxxxx* 30K, 200K, MK en XMK (merk Dolisos). De korrels moeten onder de tong smelten en u mag een half uur voor en na inname niet eten, drinken, roken of tanden poetsen. De eerste dag neemt u twee korrels van de 30K, de tweede dag 2 korrels 200K, de derde dag 2 korrels MK en de vierde dag 2 korrels XMK. U hoeft dus de korrels niet mee te nemen en een eenmalige serie is voldoende. Gebruikt u ook de malariapreventie en Hepatitis A preventie dan is het verstandig op tijd te beginnen en tenminste een week tussen de verschillende series te laten, zo mogelijk 2 weken. Neem dan als laatste serie de malaria korrels. Reist u regelmatig naar de tropen dan is het verstandig de Txxxxxx* kuur elk jaar te herhalen.

Litteratuur

  1. Dr. François Choffat, Le droit de choisir; Jouvence Editions, ISBN 2-88353-222-2
  2. Cathérine Gaucher, Cahiers de Médecine Homéopathique, pathologie tropicale et homéopathie, Masson 1995, p.59-63

* Deze tekst is gecensureerd door de Nederlandse overheid. De originele ongecensureerde tekst kan nog worden gevonden op web.archive.org.
Gecensureerde tekst: Typhoid, "blijkt dat er zeker een beschermende werking van uitgaat"