Post-Vaccinaal Syndroom

Cholera

De ziekte

Cholera is een bacteriële darminfectie, die overgedragen wordt door vervuild water en voedingsmiddelen, net als bij de buiktyphus en de hepatitis A. Vroeger kwam deze ziekte ook in Europa voor, de laatste epidemie is van 1832. Cholera epidemieën komen periodiek voor in India en omliggende landen, het Midden-Oosten, in Afrika en Zuid-Amerika, met name in overbevolkte gebieden waar de hygiëne slecht is zoals in vluchtelingenkampen, bij natuurrampen, e.d.. Cholera begint heel plotseling met heftige buikpijn, braken en heftige diarree, wat zeer snel tot een levensgevaarlijke toestand kan leiden. De patiënt kan in een dag 5 tot 10 liter, zelfs 20 liter vocht verliezen, waardoor zeer snel ernstige uitdrogingsverschijnselen ontstaan als niet op tijd het vocht aangevuld kan worden. Gebeurt dat wel dan herstelt de zieke zich spontaan na 3 tot 5 dagen. In gebieden waar de ziekte endemisch (regelmatig enige gevallen) voorkomt zijn de bewoners voor het grootste gedeelte gezonde dragers van de bacterie en beschermd tegen een epidemie. Het doormaken van cholera geeft een immuniteit van nauwelijks 3 maanden.

De behandeling

Bij een verzwakte bevolking en bij gebrek aan een goede behandeling, is de sterfte al gauw 50%. Indien voorradig geeft men antibiotica, maar dat verandert het verloop van de ziekte niet echt. Het per infuus toedienen van vocht doet het sterftecijfer echter tot minder dan 1% dalen. Maar in de meeste gevallen is het innemen van een zout-glucose oplossing (ORS) voldoende en het is praktisch overal beschikbaar. Ook een homeopathische behandeling kan hier uitstekende hulp bieden, zoals homeopathen in de negentiende eeuw al rapporteerden..2

Het vaccin

Sinds 1893 is er een vaccin, maar het vaccin was weinig efficiënt en werd slecht verdragen. In de meeste landen is nu een oraal (via de mond) vaccin beschikbaar dat eveneens weinig werkzaam is. Het beschermt ongeveer de helft van de personen die het innemen en heeft slechts een werkingsduur van maximaal 6 maanden. Het vaccin wordt niet meer aanbevolen door de WHO, maar sommige landen stellen het echter nog steeds verplicht.

Wat is wijs?

In het algemeen loopt een toerist weinig risico, mits hij de algemene hygiënische maatregelen die ook voor Hepatitis A, buiktyphus en de toeristendiarree (de tourista) gelden in acht neemt. (Zie hepatitis A) Bovendien is deze ziekte met ORS goed behandelbaar en indien beschikbaar kan ook een goed gekozen homeopathisch middel daarnaast uitkomst bieden.3 Gaat u naar een land waar het vaccin verplicht is dan kunt u bijwerkingen zoveel mogelijk voorkomen door een homeopathische verdunning van het cholera vaccin in 200K voor en na het vaccin te nemen. (zie handleiding bij de Hepatitis A)

Litteratuur

  1. Dr. François Choffat, Le droit de choisir; Jouvence Editions, ISBN 2-88353-222-2
  2. Homéopathes sans frontières, HSF France, Place St-Martin, F-31160 Aspet. www.assoc.wanadoo.fr/hsf-france
  3. Cathérine Gaucher, Cahiers de Médecine Homéopathique, pathologie tropicale et homéopathie, Masson 1995, p.11-13