Post-Vaccinaal Syndroom

Bof

De ziekte

Bof is een virale ziekte die de speekselklieren (parotis) aandoet die zich tussen het oor en de kaakhoek bevinden. De zwelling geeft het kind zijn specifieke uiterlijk. De koorts is matig en het kind heeft hoofdpijn, geen honger en na een week zijn de klachten weer verwenen. Maar bij eenderde van de kinderen verloopt de infectie vrijwel zonder symptomen. Bij nog eenderde verloopt de ziekte als een griepje en slechts bij de overige eenderde treden de typische zwellingen van de speekselklieren op. De ziekte wordt overgedragen door speekseldruppeltjes bij het hoesten. De ziekte verloopt niet echt in epidemien en geeft een blijvende immuniteit. Vr de bof vaccinatie was 90% van de volwassen immuun tegen deze ziekte. Ook andere klieren kunnen aangedaan worden, vooral de alvleesklier en zelden, vrijwel uitsluitend bij volwassenen de zaadballen, de eierstokken en borstklieren. Bij volwassenen kan de ziekte vervelend zijn. De angst voor steriliteit bij mannen is niet terecht, zaadbalontsteking (orchitis) is in het algemeen slechts eenzijdig en veroorzaakt nog niet perse het verlies van de functie van de zaadbal. Toch is bijna elke ouder doodsbenauwd voor de bof bij hun jongetjes en wordt dat als argument gebruikt om toch vooral een BMR te geven. Zelfs het RIVM geeft duidelijk op haar site aan dat dit geen reel risico voor jongetjes is. Ook een hersenvliesontsteking (meningitis) kan voorkomen en hoofdpijn veroorzaken, maar is mild van aard. In zeer zeldzame gevallen kan er ook een eenzijdig gehoorverlies optreden.

Behandeling

Als behandeling wordt meestal paracetamol voorgeschreven die de koorts en pijn onderdrukken. Dit is echter niet aan te bevelen omdat daarmee ook de afweer tegen de infectie onderdrukt wordt . De homeopathische behandeling is er echter op gericht om de afweer te versterken, waardoor het genezingsproces sneller verloopt en de zieke minder last heeft.

Het vaccin

Het bevat een levend verzwakt virus, dat gekweekt wordt op kippenembryos. De vele allergien bij kinderen en volwassenen voor kippeneiwit kunnen hieruit verklaard worden.

De effectiviteit van het vaccin is niet erg hoog, omdat er al verschillende epidemien zijn geweest onder gevaccineerden. Het vaccin heeft een beperkte werkingsduur en daarmee neemt de kans op de ziekte bij volwassenen toe, omdat ze in hun kinderjaren geen natuurlijke immuniteit hebben kunnen opbouwen. Na 1990 hebben verschillende landen van hun bof vaccin moeten afzien omdat het meer gevallen van hersenvliesontsteking (meningitis) veroorzaakte dan de ziekte zelf. Zo nam in Zwitserland in 1995 en1996 het aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van meningitis bij bof sterk toe en was veel hoger dan in 1985 voordat er de vaccinatie tegen bof startte. Van de 45000 bofgevallen was 70% tegen deze ziekte ingent. Het vaccin wordt altijd in een combinatievaccin gegeven (BMR)

Dit vaccin wordt niet door de WHO aanbevolen voor Europa.

Bijwerkingen

Omdat het vaccin altijd in combinatie gegeven wordt is het niet mogelijk het vaccin op specifieke bijwerkingen te beoordelen. De BMR als geheel wordt vaak in verband gebracht met gedragsstoornissen zoals ADHD en autisme en met colitis ulcerosa, een chronische dikke darmontsteking. Ook in mijn prakrijk heb ik dat meerdere malen kunnen vaststellen.

Wat is wijs?

Op de eerste plaats is het alom gehoorde argument dat jongetjes steriel kunnen worden van de bof zoals gezegd absoluut geen argument om met name jongetjes een bofvaccin (BMR) te geven. Steriliteit door bof is een te verwaarlozen risico dat zeker bij kinderen niet aan de orde is. Wel is uit verschillende onderzoeken gebleken dat vrouwen die in hun kinderjaren de bof gehad hebben minder risico lopen om eierstokkanker te krijgen. Personen die geen bof gehad hebben of pas op volwassen leeftijd, hebben meer kans op multiple sclerose (M.S.) Verder zal de beslissing over het wel of niet geven van een BMR genomen moeten worden op grond van hoe zinvol de vaccinatie tegen mazelen en rode hond geacht worden. (Zie Wat is wijs? bij het artikel over mazelen en rode hond.

Voor verdere informatie kunt u lezen: Ziektes en vaccins nader bekeken, uitgegeven door de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, juni 2001

Literatuur

  1. Dr. Franois Choffat, Le droit de choisir; Jouvence Editions, ISBN 2-88353-222-2