Post-Vaccinaal Syndroom

Mazelen

De ziekte

Mazelen wordt veroorzaakt door een virus en overgedragen door speekseldruppeltjes bij het hoesten. De ziekte is zeer besmettelijk en bijna alle volwassenen boven de dertig jaar hebben mazelen gehad, in het algemeen tussen twee en zes jaar. Toen de vaccinatie ingevoerd werd in Nederland, in 1976, waren complicaties uitzonderlijk: middenoorontsteking, bronchitis, longontsteking en zeer zeldzaam encefalitis (hersenontsteking). Zelfs voor de introductie van antibiotica werd de ziekte als ongevaarlijk beschouwd en gezien als een kinderziekte die je gewoon door moest maken. De ziekte beschermde tegen het nefrotisch syndroom, een ernstige nierziekte bij kinderen.

Na het doormaken van mazelen ontstaat er een blijvende immuniteit. Dit voorkomt ernstigere vormen van deze ziekte bij volwassenen en ook bij pasgeborenen, die nog beschermd worden door de antilichamen van de moeder.

Mazelen begint met koorts, een verkoudheid, en een oogontsteking (conjonctivitis). Aan de binnenkant van de wangen verschijnen witte puntjes en streepjes. Eerst daalt de koorts weer om vervolgens op te lopen tot 40oC. Een vlekkerige, rode uitslag verschijnt dan in het gezicht en achter de oren en vervolgens op het hele lichaam. Het kind heeft last van het licht. Na twee tot drie dagen wordt de uitslag minder, de huis begint te schilferen en de koorts daalt.

Voor de introductie van het vaccin was mazelen ook voor artsen een goedaardige ziekte en alleen de campagnes van de fabrikanten van vaccins hebben in een recordtempo de publieke opinie en die van artsen weten te veranderen. De angstgolf voor de mazelen vond in de Verenigde Staten veel eerder plaats dan in Europa, omdat daar het vaccin 20 jaar eerder in werd gevoerd.

In 1976, verklaarde een Franse professor nog in een tijdschrift: “Mazelen, die als een goedaardige kinderziekte gezien wordt, verdient volledig deze classificatie.”2 Maar in 1983, het jaar waar in Frankrijk de vaccinatie tegen mazelen en rode hond werd ingevoerd, presenteerde een andere professor tijdens een persconferentie “de maatregelen die genomen zouden worden om artsen en de bevolking bewust te maken van de ernst van deze ziektes met ernstige gevolgen.”

De behandeling

Er bestaat geen reguliere behandeling tegen het mazelenvirus. In het algemeen wordt aanbevolen om het kind te laten rusten, voldoende drinken te geven en koortsverlagende middelen te geven. In de volksgeneeskunde wordt aanbevolen de koorts zijn gang te laten gaan, het kind zelfs goed toe te dekken zodat het goed kan zweten. In de homeopathie wordt de koorts ook niet onderdrukt omdat dat het genezingsproces vertraagt en wordt een behandeling gegeven die op de specifieke klachten van het kind is gebaseerd en die het genezingsproces aanzienlijk kan verkorten en  complicaties kan voorkomen.

Het vaccin

Het is een levend verzwakt virus, dat gekweekt wordt op kippenembryo’s. In Nederland alleen verkrijgbaar als BMR-vaccin (RIVM). Het bevat verontreinigingen van cellen van kippenembryo’s en menselijke diploïde cellen. Het bevat geen conserveermiddel en antibiotica. In Nederland wordt ook het Attenuvax (Merck, Sharp & Dohme) gebruikt. Dit vaccin bevat als stabilisatoren sorbitol en gehydroliseerde gelatine en een antibioticum (neomycine). In Belgie zijn beschikbaar: Duovax (MSD), MMR Vax (MSD), Attenuvax (MSD) en Rimevax (S.K.RIT).

Het vaccin kan dezelfde complicaties geven als de mazelen zelf, onder andere encephalitis (hersenontsteking). Tevens veroorzaakt het auto-immuunziekten, met name de ziekte van Crohn (chronische ontsteking dunne-dikke darm) en colitis ulcerosa (chronische dikke darm ontsteking).3 Volgens een Engels onderzoek komt de ziekte van Crohn drie keer zo vaak voor bij patiënten die tegen mazelen ingeënt zijn.4

In 1950 waarschuwde een rapport van de WHO tegen het gebruik van een eventueel mazelen vaccin (toen nog in ontwikkeling) dat niet in staat zou zijn om een levenslange immuniteit te verschaffen zoals de ziekte zelf doet, terwijl de feitelijke risico’s van mazelen heel gering zijn. Een methode die slechts een immuniteit van enkele jaren garandeert zou het uitbreken van de ziekte tot de volwassen leeftijd kunnen vertragen en dan veel gevaarlijker zijn.5

Dit bleken later profetische woorden te zijn.

Bijwerkingen

Het aantal mazelen gevallen daalde spectaculair in de eerste periode na introductie van het vaccin, maar daarna verscheen de ziekte bij volwassenen. Dankzij het vaccin zien we nu ook mazelen gevallen bij pasgeborenen, bij wie de ziekte ernstig kan verlopen. In het begin leek het vaccin erg efficiënt omdat de immuniteit van de gevaccineerden onderhouden werd door de veelvuldige contacten met het echte mazelenvirus van de niet-gevaccineerden. Maar nu het natuurlijke virus zeldzaam wordt, vermindert de werkzaamheid van het vaccin, moet het vaccin steeds vaker herhaald worden en treden er weer epidemieën op die ook de gevaccineerden treffen, zoals blijkt in Amerika waar het mazelen vaccin veel eerder ingevoerd werd.6

Wat is wijs?

In Nederland is het mazelen vaccin alleen in het combinatievaccin BMR (bof-mazelen-rode hond) verkrijgbaar. Het is dus niet mogelijk om wel voor het ene en niet voor het andere te kiezen. Ik adviseer zelf om het BMR vaccin achterwege te laten. Het geeft teveel bijwerkingen, waarvan ernstige chronische infecties en gedragsstoornissen zoals autisme en ADHD de meest in het oog springend zijn. Het meest doorslaggevende argument om wel een BMR te geven is om afwijkingen bij het ongeboren kind ten gevolge van de rode hond te voorkomen. Daarom adviseer ik ouders hun niet geënte dochters van 16-18 jaar op antilichamen te laten controleren en als er onvoldoende antilichamen zijn alsnog  tegen rode hond te laten enten. Het vaccin is in België in gebruik (Ervevax (Smith Kline Beecham) of Meruvax II (R) (Merck, Sharp & Dohme). Het laatste is in principe ook in Nederland verkrijgbaar, maar maakt geen deel uit van het RVP.

Verschillende studies tonen ook aan dat personen die geen mazelen of andere kinderziektes doorgemaakt hebben tijdens hun kinderjaren vaker leiden aan ernstige ziektes zoals kanker, multiple sclerose (M.S.), en storingen in het immuunsysteem. Mazelen is juist belangrijk voor de ontwikkeling van ons immuunsysteem. Het risico op encefalitis (hersenvliesontseking) wordt van officiele wegen overschat met een factor tien.7

Over de bof en rode hond vindt u eveneens een speciaal hoofdstuk met uitvoerige informatie.

Voor verdere informatie kunt u lezen: Ziektes en vaccins nader bekeken, uitgegeven door de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, juni 2001

Literatuur

  1. Dr. François Choffat, Le droit de choisir; Jouvence Editions, ISBN 2-88353-222-2
  2. Georget Michel, Vaccinations, les verites indesirables, p. 246
  3. Thompson, N.P., Is measles vaccination a risk factor for inflammatory bowel diseases? The Lancet, t.345, 1995
  4. The Lancet, 29 April 1997
  5. Georget Michel, Vaccinations, les verites indesirables, p. 246
  6. Gustavson, T.L., Measles outbreak in a fully immunized secondary-school population. The New England Journal of Medecine. T316, 1987
  7. H.U. Albonico et al.: Schweizerische Impfkampagne gegen Masern, Mums and Röteln-Aertzliche Bedenken zur Ausrottungs-Strategie, Schweizerische Zeitschrift für GanzheitsMedizin 1994, no. 1, p.38-41, en no.2, p.68-73